System Sterowania Przejściami jest prostym w budowie i obsłudze systemem, którego podstawowym zadaniem jest monitorowanie i zdalne zarządzanie przejściami. Część mechanizmów zaczerpnięto z Zintegrowanego Systemu Zarządzania, np. Operator systemu udostępnia (otwiera) przejście po otrzymaniu sygnału żądania przejścia i potwierdzeniu wizualnym (przy pomocy kamer systemu CCTV) osoby lub sytuacji.

Dodatkowo system sterowania przejściami można wyposażyć w podsystem domofonowy, który w zależności od konfiguracji będzie wykonywał jedno z dwóch zadań:

 • wspomagał żądania przejścia komunikacją głosową,
 • pełnił rolę typowego systemu domofonowego pomiędzy operatorem i pomieszczeniami bez względu na pracę SSP.

Praca systemu sterowania przejściami

Praca Systemu Sterowania Przejściami sprowadza się w praktyce do obsługi centrali systemowej na które prezentowane są w czytelny sposób (za pomocą diod LED) wszystkie niezbędne operatorowi informacje takie jak:

 • wszystkie przychodzące do systemu żądania,
 • żądania aktualnie obsługiwane,
 • stan przejść (otwarte bądź zamknięte),
 • stan połączeń domofonowych bądź telefonicznych (w przypadku zastosowania modułu domofonowego AC-MDSP10) itp.

Operator na podstawie tych informacji oraz danych pochodzących z innych podsystemów podejmuje decyzję o sposobie obsłużenia danego żądania tzn. otwiera zdalnie drzwi bądź odmawia dostępu.

Możliwości systemu sterowania przejściami

Dodatkowo operator może przy pomocy centrali sterować podsystemami niezależnie, tzn:

 • systemem telewizji przemysłowej CCTV przy użyciu Modułów Wyjść Sterujących EB-MWA16
 • systemem domofonowym gdy centrala wyposażona jest w dodatkowy moduł domofonowy AC-MDSP10.

W pierwszym przypadku centrala przełącza automatycznie obraz z kamer w chwili przyjścia pierwszego żądania oraz po obsłużeniu żądania w wypadku gdy w kolejce znajdowało się kolejne. Ponadto operator ma możliwość ręcznego przełączania obrazu z kamer przy pomocy klawiatury centrali.

W przypadku systemu domofonowego operator ma możliwość:

 • weryfikacji osoby próbującej przejść,
 • rozmowy z dowolnym pomieszczeniem gdzie zainstalowany jest panel domofonowy (może wywoływać dowolny domofon),
 • zestawiania połączeń telefonicznych z domofonami za pomocą wewnętrznej centrali telefonicznej podłączonej do centrali SSP,
 • podsłuchu pomieszczeń w których znajdują się panele domofonowe oraz rozmów telefonicznych przechodzących przez centralę (opcja)
 • rejestracji rozmów domofonowych, telefonicznych oraz podsłuchu na rejestratorze zewnętrznym (opcja).

Podobnie jak Zintegrowany System Zarządzania system zbudowany jest z odpowiednich magistral komunikacyjnych i domofonowych, lokalnych kontrolerów sterujących, a następnie modułów wykonawczych (jeśli są potrzebne) oraz zamków i paneli rozmównych oraz pozostałego osprzętu.

Zasilanie Systemu Sterowania Przejściami

Zasilanie systemu w zależności od uwarunkowań i wymagań użytkownika może być lokalne lub centralne. Kontrolery systemu montuje się w sposób modułowy w obudowach typu OB-SZxx, a całość urządzeń węzła lokalnego w praktycznych rozdzielnicach elektrycznych. W przypadku braku możliwości zastosowania rozdzielnic należy zastosować obudowy montażowe OB-MTxx lub OB-TW3M.

Struktura systemu sterowania przejściami:

System może obsługiwać do 32 przejść oraz do 32 niezależnych punktów domofonowych. Budowanie takiego systemu może następować etapami, a rozbudowa systemu polega na dopięciu do magistral sterujących i domofonowych następnych kontrolerów i stosownego osprzętu. Dodatkową zaletą systemu jest możliwość łatwego „przejścia” na Zintegrowany System Zarządzania bez utraty zainstalowanego sprzętu oraz praktycznie bez konieczności zmian w konfiguracji rozdzielnic. Zmiana taka w praktyce polega na rozdzieleniu magistrali sterującej SSP na dwie:

 • sterującą systemem domofonowym (kontrolerami domofonowymi) i pozostawieniu jej w ramach SSP jako system domofonowy,
 • sterującą w systemie ZSZ (kontrolerami nadzorującymi przejścia) oraz na „dopięciu” magistrali sterującej do stanowiska głównego Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

POBIERZ BROSZURĘ