MODUŁ WYJŚĆ STERUJĄCYCH EB-MWA16A

Opis

MODUŁ WYJŚĆ STERUJĄCYCH EB-MWA16

Moduł wyjść sterujących EB-MWA16 jest urządzeniem dodatkowym, montowanym w centrali SSP lub w obudowie na szynę 35mm, służącym do integracji SSP z systemem telewizji przemysłowej CCTV.

Parametry użytkowe modułu wyjść sterujących EB-MWA16:

  • Umożliwienie integracji SSP z Systemem Telewizji Przemysłowej,
  • 16 wyjść typu OC izolowanych galwanicznie,
  • Możliwość zainstalowania do 4 modułów (64 wyjścia),
  • Możliwość instalacji modułu w centrali (bez dodatkowej obudowy, maks. 1 moduł) lub poza centralą w obudowie na szynę 35mm,
  •  Łatwe połączenie z centralą za pomocą 4-żyłowego przewodu.

Podstawowe dane techniczne:

Zasilanie:12VDC (z centrali),
Pobór prądu:20mA,
Wymiary płytki bez obudowy:wysokość 122mm, szerokość 60mm, wysokość najwyższego elementu 20mm.