1. Do czego służą Systemy interkomowo-nagłośnieniowe (SIN)?

Podstawowym zadaniem Systemów Interkomowo-Nagłośnieniowych jest zapewnienie komunikacji głosowej pomiędzy operatorem oraz poszczególnymi pomieszczeniami z możliwością pełnej kontroli przez operatora w przypadku gdy komunikacja odbywa się pomiędzy osobami trzecimi. W skład tych systemów wchodzą:

  •  system domofonowy - zapewnia łączność pomiędzy operatorem i poszczególnymi pomieszczeniami z możliwością łączenia rozmów telefonicznych przychodzących z zewnątrz (lub zamawianych z pomieszczeń) na panele domofonowe. W przypadku połączeń telefonicznych operator może odsłuchiwać przebieg rozmowy (oraz rozłączyć ją), a w przypadku zastosowania zewnę-trznej centrali telefonicznej włączyć się w jej przebieg.
  • system radiowęzłowy służy do dystrybucji sygnałów audio (radio, magnetofon itp.) do poszczególnych pomieszczeń na panele radiowęzłowe. System umożliwia również dystrybucję komunikatów nadawanych jako priorytetowe ze stacji mikrofonowej (komunikat jest słyszalny na panelu bez względu na lokalne ustawienie poziomu głośności).
  • system komunikacji głosowej dla sal widzeń bezkontaktowych - przeznaczony do zapewnienia łączności telefonicznej pomiędzy dwiema osobami odwiedzającymi i jedną odwiedzaną. Istotną cechą systemu jest ciągły nadzór operatora nad czasem trwania i przebiegiem rozmowy (z możliwością włączenia się "na trzeciego" oraz możliwość jej przerwania lub zablokowania w dowolnym momencie).

Zarówno w systemie domofonowym jak i komunikacji w salach widzeń istnieje możliwość podłączenia zewnętrznego zestawu głośnomówiącego oraz magnetofonów dla potrzeb nagrywania prowadzonych rozmów.

2. Prostota budowy i montażu.

Zasada budowy systemów interkomowo-nagłośnieniowych (SIN) jest taka sama jak przyjęta wcześniej w ZSZ tzn: budowanie systemu polega na dopinaniu do odpowiednich magistral komunikacyjnych, interkomowych i radiowęzłowych lokalnych kontrolerów sterujących, a następnie paneli rozmównych i modułów krosowniczych oraz pozostałego osprzętu. Również zasilanie systemu w zależności od uwarunkowań i wymagań użytkownika może być lokalne lub centralne. Kontrolery systemowe montuje się w sposób modułowy w obudowach typu OB-SZxx, a całość urządzeń węzła lokalnego w praktycznych rozdzielnicach elektrycznych. Takie podejście do tematu pozwala łączyć poszczególne podsystemy ZSZ nie tylko w ramach stosowanych rozdzielnic, ale również obudów dla płyt kontrolerów. W przypadku braku możliwości zastosowania rozdzielnic należy zastosować obudowy montażowe OB-MTxx oraz OB-TW3M.
3. Budowa i wygląd zewnętrzny paneli

Produkowane przez nas panele domofonowe oraz radiowęzłowe są wykonane z blachy stalowej i osadzane "podtynkowo",
a ich płyty czołowe z polerowanej stali kwasoodpornej w zależności od przeznaczenia (od wymagań co do trwałości montażu)
są nitowane lub przykręcane do obudowy. Wszystkie zastosowane gniazda i przyciski są typu wandaloodpornego co dodatkowo zmniejsza ryzyko uszkodzenia mechanicznego. Podobnie w przypadku zastosowania w systemie paneli przycisków.

Systemy interkomowo-nagłośnieniowe Meco to również gwarancja, że kupują Państwo urządzenie zaprojektowane i wyprodukowane w Polsce.

POBIERZ BROSZURĘ