To urządzenia, które stanowią połączenie w ramach jednego urządzenia detektora metalu i dynamicznej wagi kontrolnej. Sterowanie pracą urządzenia odbywa się na jednym panelu kontrolnym dzięki czemu użytkownik jest w stanie bezproblemowo zweryfikować zarówno wagę produktu i odrzucić te, które wykraczają poza ustalony zakres tolerancji jak i odrzucić produkty zanieczyszczone.

Do głównych cech Systemów Combo można zaliczyć:

  • Zwarta konstrukcja zajmująca niewielką przestrzeń
  • Pojedyncza rama, prosta instalacja i podłączenie
  • Proste testy i walidacja
  • Łatwość obsługi za pomocą jednego interfejsu

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania konkretnych rozwiązań i pełnych informacji.

Zespół Empel