Zapytania ofertowe

Dodano 25.09.2017

1. Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych

Przedmiotem zamówienia jest usługa badawczo-rozwojowa polegająca na przygotowaniu koncepcji oraz opracowanie studium wykonalności elektrozaczepów (elektrozamków) dla zastosowań komercyjnych z energooszczędnym modułem podtrzymania otwarcia.Nadrzędnym założeniem proponowanego rozwiązania powinno być opracowanie energooszczędności dla stanu podtrzymania otwarcia zamka.