Technologia kontroli rentgenowskiej pozwala precyzyjnie wykrywać takie zanieczyszczenia jak szkło, metale, kości, kamienie i tworzywa sztuczne wysokiej gęstości - nawet w produktach opakowanych w folię aluminiową lub metalizowaną.

Systemy rentgenowskie mogą również przejąć wiele operacji kontrolujących jakość na linii produkcyjnej, takich jak pomiar masy, zliczanie komponentów, wykrywanie brakujących lub uszkodzonych produktów, monitorowanie poziomów napełnienia, kontrolę obszaru zamknięcia oraz sprawdzanie, czy opakowania nie są uszkodzone.

Zaawansowane oprogramowanie, które odpowiada za przetwarzanie obrazu rentgenowskiego, przeprowadza automatyczną kalibrację dla każdego produktu i ustawia optymalny poziom mocy.

Zastosowanie systemów kontroli rentgenowskiej jako ogniwa kontroli jakości prowadzi nie tylko do zapewnienia bezpieczeństwa i integralności produktów, ale pozwala także uniknąć kłopotliwych i kosztownych akcji wycofywania partii produktów z rynku i zapobiega zgłaszaniu reklamacji przez klientów. Systemy RTG pomagają producentom spełniać wymagania systemu HACCP, wymagania detalistów, a także działać zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi przepisami.