KONTROLER RADIOWĘZŁA AD-RMS2

OPIS PRODUKTU

Kontroler radiowęzła AD-RMS2 jest podstawowym urządzeniem wchodzącym w skład Systemu Radiowęzłowego.

Kontroler służy dystrybucji sygnałów audio (muzyki, audycji radiowych oraz komunikatów).

Umożliwia on sterowanie poziomem dźwięku na trzy sposoby:

a) poprzez wymuszenie maksymalnej głośność w chwili nadawania komunikatu.
b) poprzez system ZSZ można ustawić poziom dźwięku na 0%, 50% lub 100%
c) ręcznie dzięki przyciskom na panelu radiowęzła można regulować w zakresie od 0% do 100% – siedem poziomów dźwięku.

Najwyższy priorytet mają komunikaty wymuszając głośność bez względu na inne ustawienia. Najniższy ma ręczna regulacja.

Parametry użytkowe kontrolera radiowęzła AD-RMS2:
• Współpraca z wzmacniaczami 100V,
• Możliwość regulacji głośności na kilka sposobów,
• Obudowa przystosowana do montażu na szynie 35mm

Podstawowe dane techniczne:

Zasilanie:12VDC
Pobór prądu:max 100mA
Wymiary:wysokość 90mm, szerokość 107mm, wysokość 66mm.