DTP 7500LV

System kontroli ładunków cargo ADANI DTP 7500LV z kompaktowym akceleratorem 7,5 MeV jest skutecznym i inteligentnym rozwiązaniem przeznaczonym dla portów morskich, lotnisk i przejść granicznych, które pomaga w identyfikacji nielegalnych lub zabronionych przedmiotów, sprawdzając, czy zawartość pojemników pasuje do dokumentacji przewozowej

System skanujący DTP 7500LV jest najlepszym rozwiązaniem do przeprowadzania inspekcji dużych pojazdów, kontenerów, cystern i załadowanych ciężarówek.
Ten rentgenowski system bezpieczeństwa ma niewielkie rozmiary, niskie wymagania w zakresie obsługi i nie potrzebuje specjalnej infrastruktury bezpieczeństwa.

Przeznaczenie

 • Najnowocześniejszy skaner rentgenowski wysokiej energii o niskich wykorzystywanych dawkach promieniowania rentgenowskiego z portalowym systemem detekcyjnym opracowany specjalnie do kontroli pojazdów załadowanych (kontener lub drobnica) wykorzystujący innowacyjną technologię “drive-thru”.
 • Opracowany do kontroli kontenerów i pojazdów, w celu identyfikacji zgodności ładunkowej względem dokumentów transportowych oraz do wykrywania przemytu, narkotyków, broni i innych niebezpiecznych przedmiotów.
 • Przeznaczony do pracy w portach morskich, punktach kontroli ruchu, punktach celnych, magazynach tymczasowych oraz innych miejscach, gdzie wymagana jest pełna kontrola ładunku.

Cechy kluczowe:

Innowacyjna technologia skanowania “drive-thru” Dzięki innowacyjnej technologii skanowania kierowcy nie są narażeni na działanie promieniowania, dzięki czemu mogą oni pozostać w swoich pojazdach podczas inspekcji, prowadzić je własnoręcznie bezpośrednio przez obszar skanowania (generator rentgenowski i system detektora (portal promieniowania), który zapewnia bardzo wysoką przepustowość i nie utrudnia ruchu. Dzięki zastosowanej małej dawce w emisji promieniowania system może również przeprowadzić skanowanie kabiny kierowcy, jeżeli jest to wymagane.
Niewielkie wymiary Uruchomienie DTP 7500LV wymaga stosunkowo niewielkiej powierzchni – bez specjalnych wymagań odnoszących się do dodatkowej infrastruktury. Kontrolowany teren nie przekracza 40m x 30m.
Mobilność DTP 7500LV jest kompaktowym systemem, który można w pełni zainstalować i uruchomić w ciągu 2-3 dni przy udziale dwóch lub trzech operatorów.
Bezpieczeństwo dla kierowców, operatorów i osób postronnych – w odniesieniu do promieniowania Niska dawka promieniowania w połączeniu ze skutecznym radiologicznym systemem bezpieczeństwa gwarantuje bezpieczeństwo dla kierowcy pojazdu, przechodniów i pasażerów podróżujących “na gapę”.

 

System zabezpieczenia CONPASS DTP 7500LV w łatwy sposób wykrywa narkotyki, materiały wybuchowe, broń, jak również wszelkie inne przedmioty stanowiące przedmiot przemytu, a ukryte wewnątrz zajmowanych przez kierowców i pasażerów pojazdów oraz kontenerów.

Szybki Bezpieczny Elastyczny
Technologia przejazdowa (drive-thru) zapewnia szybką kontrolę i minimalizację negatywnego wpływu na płynność ruchu Spełnia Ogólne Standardy Użytkowe ANSI 43.17.2009
 • Elastyczność sprzętowa pozwala na wykorzystanie systemu do jako rozwiązania ukrytego
 • Możliwość integracji oprogramowania
 • Wiele ekranów oraz kompatybilność z opcją zdalnego podglądu

System może nawet zostać odpowiednio zaadaptowany, umożliwiając dyskretne skanowanie pojazdów w różnych rodzajach miejsc – w tym, ale nie ograniczając do:

 • Punktów kontrolnych
 • Zapleczy militarnych (wojskowych)
 • Portów morskich
 • rezydencji VIP
 • Budynków rządowych
 • Lini/Punktów Granicznych
 • Kompleksów hotelowych
 • Punktów celnych

  

Charakterystyki techniczne

Maksymalny rozmiar skanowanych obiektów 3.0 (szer.) x 4.4 (wys.) x ≤  25 (dł.) m
[9.84′ x 14.4′ ≤ 82.0′]
Wymiary tunelu inspekcyjnego 3.5 (szer.) x 4.5 (wys.) m
[11.5′ x 14.8′]
Szybkość skanowania 5 ± 10 km/h [3 ± 6 mph]
Przepustowość do 30 obiektów na godzinę

(12 m kontenery na ciężarówce)

do 60 obiektów na godzinę

(6 m kontenery na ciężarówce)

Liczba i rodzaj projekcji Jeden, boczny widok
Zakres temperatur operacyjnych (opcjonalnie dostępne są pakiety pogodowe przesuwające środowiskowe ograniczenia operacyjne) od – 10°С to + 40°С

Bezpieczeństwo radiacyjne

Maksymalna dawka oddziałująca na pasażerów ze skanowaniem kabiny < 1.0 μSv / skan przy 7 km/h
bez skanowania kabiny < 0.02 μSv / skan przy 7 km/h
Zgodność z przepisami Zgodność z ANSI 43.17 – 2009 w zakresie skanowania ludzi
Dodatkowa funkcja zabezpieczenia Przyciski zatrzymania awaryjnego, sygnalizator wizualny, system CCTV, sygnalizacja świetlna

Opcje CONPASS DTP 7500LV

 • W pełni zintegrowany system ANPR
 • W pełni zintegrowana kamera identyfikacji kierowcy
 • Osłona atmosferyczna
 • Operowanie zdalne
 • Kabina operatora
 • Sygnalizacja świetlna LED
 • Czujnik prędkości
 • Bariery ograniczające dostęp – podczerwień
 • Dodatkowe blokady i przyciski zatrzymania awaryjnego
 • UPS dla systemu skanowania
 • Mechanizm Przewozowy (opcjonalnie)

 

Główne elementy

 • Moduł źródła promieniowania rentgenowskiego obejmujący zespół lampy rentgenowskiej w osłonie ochronnej, system sterowania i generator Diesla
 • Moduł sterujący dla operatorów
 • Moduł detektora

POBIERZ KARTĘ KATALOGOWĄ