DTP 320/200DV

DTP 320 / 200DV przeznaczone jest do nieinwazyjnych kontroli samochodów osobowych, dostawczych i minibusów

System jest przeznaczony do wykrywania broni, materiałów wybuchowych, przemytu, narkotyków i innych niebezpiecznych przedmiotów ukrytych wewnątrz samochodów osobowych i dostawczych.

CECHY KLUCZOWE

 • Technologia Dual-view DTP 320 / 200DV zapewnia obrazy rentgenowskie skanowanych pojazdów w dwóch projekcjach (pionowo w dół i w poziomie). Dodatkowa projekcja znacząco poprawia możliwości wykrywania, eliminując “martwe strefy” kontrolowanego pojazdu.
 • Wysoka penetracja. DTP 320 / 200DV wytwarza wysokiej jakości zdjęcia rentgenowskie kontrolowanych obiektów, penetrując 60 mm stali przy prędkości pojazdu wynoszącej około 7 km/h.
 • Wysokiej jakości zdjęcia rentgenowskie. Aby zapewnić prawidłową wykrywalność ukrytych przedmiotów, DTP 320/200DV tworzy obrazy z 3% czułości kontrastu, posiada zdolność wykrywania przewodu miedzianego 30 AWG (0,25 mm), a także charakteryzuje się rozdzielczością przestrzenną 2,0 mm.
 • Obrazowanie w podwójnej energii. DTP 320/200DV posiada automatyczne kodowanie kolorami (3 kolory), które umożliwia realizację funkcji identyfikacji materiału pozwalającego na rozróżnianie materiałów organicznych, nieorganicznych i metalu. Funkcja ta pozwala operatorowi na wykrycie niebezpiecznego obiektu z różnych materiałów.
 • Dwa tryby skanowania W trybie przejazdowym/przepustowym kierowca pozostaje w pojeździe w trakcie procesu skanowania, a sam pojazd wykorzystuje własną moc do przemieszczenia się przez portal. W trybie przenośnikowym kierowcy i pasażerowie opuszczają pojazdu i jest on przesuwany przez bramkę przy pomocy mechanizmu przenośnikowego platformy.
 • Bezpieczeństwo promieniowania Ze względu na zastosowanie platformy z mechanizmem przenośnikowym z DTP 320/200DV pojazdy mogą być skanowane bez kierowców oraz pasażerów obecnych wewnątrz. W przypadku, gdy kierowca pozostaje w pojeździe (opcja), system zostanie dostosowany, aby zapewnić odpowiednio niską dawkę promieniowania zgodnie ze standardem ANSI 43.17-2009. Odległość pomiędzy miejscem pracy operatora, a systemem to do 150 m.

OPCJE

 • Foto-utrwalanie kierowcy
 • Samodzielna kabina operatora
 • Zdalna stacja do analizy obrazu
 • Bariery ograniczające dostęp – podczerwień
 • Monitor promieniowania
 • Bariery pierścieniowe (obręcz)
 • Automatycznego system rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANRP)
 • W ramach systemu monitoringu pojazdów
 • Pakiety pogodowe
 • UPS

CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE

Działanie w zakres temperatur otoczenia * Od -10°С to +50°С
Względna wilgotność powietrza – zakres operacji Do 90% przy temperaturze +25°С
Transportowanie w zakres temperatur otoczenia * Od -20°С to +55°С
Zakres wilgotności względnej powietrza:
Transportowanie
Skład
Maks 90% przy temperaturze +25°С
Maks 90% przy temperaturze +25°С

* Dostępne są opcjonalne pakiety pogodowe, które rozszerzają środowiskowe ramy operacyjne

ZASILANIE – WYMAGANIA

Napięcie źródłowe 3 fazy, 230/400 V AC ± 10 %, 50 Hz

DANE OGÓLNE

Technologia kontroli pojazdów W trybie przejazdowym/przepustowym  kierowca pozostaje w pojeździe w trakcie procesu skanowania, a sam pojazd wykorzystuje własną moc do przemieszczenia się przez portal. W tym przypadku skanowanie może być wykonywane przez jedno źródło promieniowania rentgenowskiego przy 200 kV (projekcja boczna) lub też przy 320 kV w trybie niskiej penetracji (projekcja w dół). Może to być regulowane przez operatora.

W trybie przenośnikowym pojazd bez kierowcy i pasażerów przesuwany jest przez bramkę stacjonarną przy pomocy mechanizmu przenośnikowego platformy. Skanowanie jest wykonywane przez oba źródła, a efektem są dwa zdjęcia rentgenowskie dostępne na stanowisku operatora.
Maksymalny rozmiar skanowanych obiektów  , m 2,5 (szer.) x 2,8 (wys.) ≥ 8 m (dł.)
Wymiary tunelu inspekcyjnego, m 3,0 (szer.) x 3,0 (wys.)
Szybkość skanowania:
– w trybie przejazdowym
– w trybie bramowym
5-10 km/h
1-2 km/h
Zdolność przepustowa:
– w trybie przejazdowym
– w trybie bramowym
do 120 samochodów na godzinę
do 40 samochodów na godzinę
Czas operacyjny 24 godziny na dobę
Moduł operatora (opcja) Moduł kontenerowy z ogrzewaniem, oświetleniem, klimatyzacją, pulpitem operatora

JEDNOSTKA RENTGENOWSKA

Generator promieni – napięcie anody:
źródło 1
źródło 2
320 kV
200 kV
Kierunek wiązki:
źródło promieniowania 1
źródło promieniowania 2
W dół
Boczne

DETEKTORY OBRAZU RENTGENOWSKIEGO

Typ:
źródło 1
źródło 2
Modułowy liniowy detektor w kształcie litery U detektor liniowy – podwójna energia
Modułowy liniowy detektor w kształcie litery L detektor liniowy – podwójna energia

JAKOŚĆ OBRAZU

Penetracja (stal), mm
– projekcja w dół
– projekcja boczna
do 60 (źródło promieniowania 320 kV)
25 (źródło promieniowania 200 kV)
Rozdzielczość przewodowa (przewód miedziany), mm
– projekcja w dół
– projekcja boczna
0,25
0,8
Rozdzielczość przestrzenna, mm
– projekcja w dół
– projekcja boczna
3
3

BEZPIECZEŃSTWO RADIACYJNE

Maksymalna dawka względem kierowcy wewnątrz pojazdu podczas skanowania przez źródło promieniowania rentgenowskiego 200 kV < 0,25 μSv/skan przy prędkości pojazdu 7 km/h
Dawka w miejscu pracy operatora, nie więcej niż 0,5 uSv (średnio na jedną godzinę pracy)
Dawka na granicy strefy wyłączenia 0,5 μSv / godzina
Dokument regulacyjny ANSI 43.17-2009
ANSI 43.3-2008
Dyrektywa Rady Europejskiej 96/29/EURATOM
ICRP 103
IEC 62523

POBIERZ KARTĘ KATALOGOWĄ