DTP 200LV

Najbardziej elastyczny i skuteczny system kontroli rentgenowskiej dla bezpiecznego skanowania samochodów osobowych i furgonetek – przy minimalnym wpływie na przepływ ruchu

DTP 200LV, portalowy przejazdowy system inspekcyjny dla samochodów osobowych i vanów opracowany został specjalnie do wykrywania różnych niebezpiecznych i zakazanych przedmiotów ukrytych wewnątrz tego typu pojazdów. Dzięki wysoko-przepustowej na bramce skanującej wysokiej system DTP może skanować do 50 pojazdów na godzinę. Wydaje się więc być naprawdę skutecznym systemem kontroli rentgenowskiej w obszarach o dużym natężeniu ruchu.

Ten rentgenowski system skanowania pojazdów wykorzystuje tak niską dawkę promieniowania, że pozwala to pasażerom na pozostanie w pojazdach podczas procesu kontrolnego.  Czyni to DTP 200LV wygodnym i bezpiecznym dla pasażerów

Szybki

Bezpieczny

Elastyczny

Technologia przejazdowa zapewnia szybką kontrolę i minimalizację negatywnego wpływu na płynność ruchu Spełnia Ogólne Standardy Użytkowe ANSI 43.17.2009
 • Elastyczność sprzętowa pozwala na wykorzystanie systemu do jako rozwiązania ukrytego
 • Możliwość integracji oprogramowania
 • Wiele ekranów oraz kompatybilność z opcją zdalnego podglądu

System skanujący pojazdy DTP 200LV jest w stanie wykryć i zidentyfikować różne obiekty niebezpieczne i przemycane, ukryte wewnątrz samochodów osobowych i dostawczych, jak np. materiały wybuchowe, waluty, narkotyki/leki, broń czy alkohol.

Ten skaner pojazdów jest najlepszym narzędziem do zapobiegania nielegalnemu handlowi ludźmi / nielegalnej imigracji, a jednocześnie stanowi rozwiązanie obniżające ryzyko ataków terrorystycznych.

Elastyczność i małe rozmiary skanera DTP 200LV pozwalają na łatwą integrację z istniejącą infrastrukturą w celu zaspokojenia funkcjonalnych potrzeb klienta, a także wymogów operacyjnych w miejscu instalacji.

Skaner rentgenowski DTP 200LV może nawet zostać odpowiednio zaadaptowany, umożliwiając dyskretne skanowanie pojazdów w różnych rodzajach miejsc – w tym, ale nie ograniczając do:

 • Punktów kontrolnych
 • Zapleczy militarnych (wojskowych)
 • rezydencji VIP
 • Budynków rządowych
 • Lini/Punktów Granicznych
 • Kompleksów hotelowych

Rozwój systemu skanującego DTP 200LV został oparty na święcącym sukcesy na arenie międzynarodowej kompletnym systemie rentgenowskim CONPASS (skaner ciała) – przy zastosowaniu podobnych zasad działania w odniesieniu do procesu skanowania pojazdów. Celem było tutaj opracowanie prostego, bezpiecznego i skutecznego narzędzia do kontroli pojazdów z pasażerami obecnymi wewnątrz.

Skaner DTP 200LV jest niezwykle elastycznym rozwiązaniem, które można dostosować do specyficznych wymogów operacyjnych i konkretnych potrzeb klientów. Dzięki Zespołowi Rozwoju Produktu składającego się z ponad 60 specjalistów, a także w pełni zintegrowanym zdolnościom produkcyjnym, ADANI jest w stanie w szybki sposób przetworzyć ideę w konkretne rozwiązanie.

DTP 200LV Jest to najlepsze rozwiązanie dla zarządzających bezpieczeństwem, ponieważ zapewnia ono możliwość osiągnięcia wysokiego poziomu w rozsądnej cenie i bez konieczności budowy jakiejkolwiek specjalnej infrastruktury.

CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE

Maksymalny rozmiar skanowanych obiektów 2.5 (szer.) x 2.8 (wys.) x ≤ 8 (dł.) m
[8.20′ x 9.19′ x ≤ 26.25′]
Wymiary tunelu inspekcyjnego 3.0 (szer.) x 3.0 (wys.) m
[9.84′ x 9.84′]
Szybkość skanowania 5 ± 10 km/h [ 3 x 6 mph]
Przepustowość Do 50 pojazdów na godzinę
Zakres temperatur operacyjnych (opcjonalnie dostępne są pakiety pogodowe przesuwające środowiskowe ograniczenia operacyjne) od -10 oC do +45 oC

BEZPIECZEŃSTWO RADIACYJNE

Maksymalna dawka oddziałująca na pasażerów 0.15 μSv/skan przy prędkości samochodu 7 km/h
Zgodność z przepisami Zgodność z ANSI 43.17 – 2009 w zakresie skanowania ludzi
Dodatkowa funkcja zabezpieczenia Przyciski zatrzymania awaryjnego, sygnalizator wizualny, system CCTV, sygnalizacja świetlna

CONPASS DTP 200LV – OPCJE

 • W pełni zintegrowany system ANPR
 • W pełni zintegrowana kamera identyfikacji kierowcy
 • Osłona atmosferyczna
 • Operowanie zdalne
 • Kabina operatora
 • Sygnalizacja świetlna LED
 • Czujnik prędkości
 • Bariery ograniczające dostęp – podczerwień
 • Dodatkowe blokady i przyciski zatrzymania awaryjnego
 • UPS dla systemu skanowania

 POBIERZ KARTĘ KATALOGOWĄ