Opis

Urządzenie ADANI BV 160180 zaprojektowane zostało jako efektywne i innowacyjne rozwiązanie do kontroli wizualnej małych spaletyzowanych obciążeń cargo do 3000 kg

System kontroli promieniami rentgenowskimi BV 160180 zaprojektowany został do przeprowadzania inspekcji wizualnych średnich ładunków spaletyzowanych (do 3000 kg) oraz wykrywania zagrożeń i zakazanych przedmiotów. System ten jest zgodny z wymogami służb celnych, składów, operatorów transportu, przewoźników, firm kurierskich oraz lotnisk. Omawiany rentgenowski system kontroli jest najlepszym rozwiązaniem z zakresu bezpieczeństwa, odnoszącym się do inspekcji małych i średniej wielkości ładunków transportowanych na standardowych paletach niskiego składu. Niski przenośnik urządzenia rentgenowskiego ułatwia załadunek i rozładunek cargo i towarów.

Rentgenowski skaner bagaży ADANI BV 160180 operuje w celu wykrycia broni, materiałów wybuchowych (w tym plastycznych materiałów wybuchowych), leków, zapłonników oraz niebezpiecznych przedmiotów stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa. Jest to bardzo skuteczny i niezawodny sprzęt bezpieczeństwa.

Technologia podwójnej energi obrazowania oferuje automatyczne kodowanie kolorami materiałów o różnych liczbach atomowych. Pomaga to operatorom identyfikować podejrzane przedmioty i zapobiegać zagrożeniom, a także zapewnia możliwość uniknięcia konieczności wykonywania powtórnych skanów oraz czasochłonnego rozpakowywania ładunków i paczek.

Ten skuteczny system zaprojektowany został w celu skrócenia czasu kontroli i zapewnienia odpowiednią jakość zdjęć. BV 160180 łatwo integruje się w ramach każdego funkcjonującego procesu operacyjnego.

KONFIGURACJA

Korpus urządzenia

 • Rama
 • Przenośnik
 • Tunel inspekcyjny
 • Panel dystrybucyjny

Cyfrowy odbiornik obrazu rentenowskiego

 • Czuły cyfrowy detektor rentgenowski
 • Elektroniczna jednostka interfejsu

Jednostka rentgenowska

 • Generator promieni rentgenowskich
 • Kolimator

Inne

 • Stacja robocza operatora
 • Zestaw programów kontrolnych
 • Zestaw części zamiennych, narzędzi i wyposażenia
 • Dokumentacja operacyjna
 • Pakiet

Opcje

 • Rolki wejścia/wyjścia
 • Pulpit operatora
 • Zestaw obiektów testowych
 • Rampa

Zastosowanie:

 • Spaletyzowane ładunki cargo
  •Pożyczka pakunkowa
  •Niewielkie ładunki cargo

Cechy kluczowe:

 • Wysoka efektywność/zdolność
  •Wielofunkcyjność w zastosowaniu
  •Automatyczne kodowanie kolorystyczne
  •Zapas na przenośniku do 3000 kg
  •Generator mocy

 

DANE TECHNICZNE

Wymiary ogólne, nie więcej niż6800 [dł.] x 2720 [szer.] x 2350 [wys.] mm
[267.71 x 107.09” x 92.52”]
Wymiary tunelu inspekcyjnego1750 [dł.] x 1800 [szer.] mm
[68.90” x 70.87”]
Szybkość skanowania m/s0.22 ± 0.03
Maksymalne obciążenie rozłożone na taśmie przenośnika3000 kg [6613 lbs]
Waga2970 kg [6547 lbs]
Wysokość przenośnika300 mm [11.81”]
Typ detektoraPodwójna energia
Temperatura pracy+10º – +35ºC

Jakość Obrazu

Penetracja stali34 mm [1.33”]
Zdolność detekcyjna, AWG35
Liczba kolorów4

Jednostka rentgenowska

Napięcie anodowe, kV200
Kąt promieniowania70°
Układ chłodzeniakąpiel olejowa
Typ anodystacjonarny

Cechy/funkcje oprogramowania

Zadaniem tego oprogramowania systemowego jest sterowania pracą skanera, a także zapewnianie wykonywania, wizualizacji i przetwarzania cyfrowych zdjęć rentgenowskich. W celu ułatwienia pracy operatorowi, dostępny jest panel sterowania. Panel ten zapewnia dostęp do wszystkich funkcji oprogramowania.

Funkcje ogólnego przeznaczenia:

 • Logowanie na podstawie hasła

Funkcje autotestowania i wsparcia wydajności:

 • Automatyczne autotestowanie
 • Wyświetlanie komunikatów o statusie pracy skanera
 • Rozgrzewanie generatora rentgenowskiego (proces może być uruchamiany zarówno ręcznie jak i automatycznie)

Funkcje kontrolne sprzętu:

 • Sterowanie napędem przenośnika taśmowego, napęd przesłony zabezpieczającej, generatorem promieni rentgenowskich
 • Automatyczna zmiana trybu pracy generatora w zależności od czasu bezczynności skanera
 • Pozyskiwanie danych z detektora promieni rentgenowskich
 • Automatyczne kalibrowanie detektora promieniowania rentgenowskiego
 • Wyłączanie generatora rentgenowskiego w nagłych przypadkach
 • Wskazanie aktywności promieni rentgenowskich

Cyfrowe pozyskiwanie obrazu, wizualizacja i przetwarzanie:

 • Pozyskiwanie obrazów bez dodatkowego przetwarzania algorytmicznego
 • Podkreślanie/uwypuklanie obecności obiektów optycznie gęstych
 • Regulacja – kontrast, obiekty silnie wchłaniające
 • Odwracanie obrazów
 • Wykonywanie korekcji gamma obrazów
 • Optymalizacja ogólnego kontrastu: kombinacja wzmocnienia krawędzi i lokalnych algorytmów wzmocnienia kontrastu
 • Kolorowanie obrazów według obliczonych wartości liczb atomowych substancji, które składają się na obiekty poddawane działaniom kontrolnym
 • Nadawanie kolorów substancjom o liczbach atomowych od wybranego zakresu
 • Pseudo-zabarwianie obiektów z możliwością wyboru różnych palet
 • Ukazywanie przedmiotów organicznych o liczbach atomowych równych 7, 8 i 9
 • Ukazywanie substancji zgodnie z wybranym zakresie mocy sygnału
 • Powiększanie jednego z dziewięciu predefiniowanych obszarów obrazu
 • Powiększanie obrazów do 96x
 • Automatycznie podkreślanie/identyfikowanie podejrzanych obiektów (które mogą wiązać się z narkotykami, materiałami wybuchowymi lub bronią)

Funkcje dodatkowe:

 • Zapisywanie obrazów rentgenowskich do plików
 • Przechowywanie predefiniowanej liczby obrazów
 • Przeglądanie archiwum obrazów
 • Kopiowanie obrazów na zewnętrzny nośnik (dyski CD/DVD oraz napędy flash)
 • Przeglądanie i kopiowanie obrazów z sieci lokalnej
 • Automatyczne raporty serwisowe – przygotowanie, archiwizowanie i drukowanie
 • Kontrola jakości efektywności operatora – z modułem programu TIP
 • Liczenie kontrolowanych bagaży

POBIERZ KARTĘ KATALOGOWĄ