BV 160165

Urządzenie Adani BV 160165 zaprojektowane zostało specjalnie do kontroli wzrokowej małych spaletyzowanych ładunków cargo do 3000 kg

System kontroli rentgenowskiej BV160165 to najlepsza kombinacja łącząca optymalną efektywność i wysoką przepustowość. Urządzenie rentgenowskie przeznaczone jest do kontroli palet i dużych ładunków o wadze do 3000 kg.

Ze względu na niewielkie wymiary systemu, można go łatwo zintegrować z istniejącą infrastrukturą bezpieczeństwa. Funkcja automatycznego podświetlania/uwypuklania podejrzanych obiektów pomaga operatorom zidentyfikować zagrożenia i uniknąć konieczności inspekcji ręcznej.

Ten ergonomiczny i skuteczny rentgenowski skaner bagażu spełnia wymogi służb celnych, węzłów komunikacyjnych, lotnisk, centrów logistycznych, magazynów i przewoźników.

Adani BV160165 umożliwia identyfikację broni, materiałów wybuchowych (w tym plastycznych materiałów wybuchowych), leków, zapłonników oraz niebezpiecznych przedmiotów stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa.

KONFIGURACJA

Korpus urządzenia

 • Rama
 • Przenośnik
 • Tunel inspekcyjny
 • Panel dystrybucyjny

Cyfrowy odbiornik obrazu rentenowskiego

 • Czuły cyfrowy detektor rentgenowski
 • Elektroniczna jednostka interfejsu

Jednostka rentgenowska

 • Generator promieni rentgenowskich
 • Kolimator

Inne

 • Stacja robocza operatora
 • Zestaw programów kontrolnych
 • Zestaw części zamiennych, narzędzi i wyposażenia
 • Dokumentacja operacyjna
 • Pakiet

Opcje

 • Rolki wejścia/wyjścia
 • Pulpit operatora
 • Zestaw obiektów testowych
 • Rampa

Zastosowanie:

 • Spaletyzowane ładunki cargo
  •Pożyczka pakunkowa
  •Niewielkie ładunki cargo

Cechy kluczowe:

 • Wysoka efektywność/zdolność
  •Wielofunkcyjność w zastosowaniu
  •Automatyczne kodowanie kolorystyczne
  •Zapas na przenośniku do 3000 kg
  •Generator mocy

DANE TECHNICZNE

Wymiary ogólne, nie więcej niż6800[dł.] x 2720 [szer.] x 2200 [wys.] mm
[267.71” x 107.09” x 86.61”]
Wymiary tunelu inspekcyjnego1750 [szer.] x 1650 [wys.] mm
[68.90” x 64.96”]
Szybkość skanowania m/s0.22 ± 0.03
Maksymalne obciążenie rozłożone na taśmie przenośnika3000 kg [6613 lbs]
Waga2900 kg [6393 lbs]
Wysokość przenośnika300 mm [11.81”]
Typ detektoraPodwójna energia
Temperatura pracy+10º – +35ºC

Jakość Obrazu

Penetracja stali34 mm [1.33”]
Zdolność detekcyjna, AWG35
Liczba kolorów4

Jednostka rentgenowska

Napięcie anodowe, kV200
Kąt promieniowania70°
Układ chłodzeniakąpiel olejowa
Typ anodystacjonarny

Cechy/funkcje oprogramowania

Zadaniem tego oprogramowania systemowego jest sterowania pracą skanera, a także zapewnianie wykonywania, wizualizacji i przetwarzania cyfrowych zdjęć rentgenowskich. W celu ułatwienia pracy operatorowi, dostępny jest panel sterowania. Panel ten zapewnia dostęp do wszystkich funkcji oprogramowania.

Funkcje ogólnego przeznaczenia:

 • Logowanie na podstawie hasła

Funkcje autotestowania i wsparcia wydajności:

 • Automatyczne autotestowanie
 • Wyświetlanie komunikatów o statusie pracy skanera
 • Rozgrzewanie generatora rentgenowskiego (proces może być uruchamiany zarówno ręcznie jak i automatycznie)

Funkcje kontrolne sprzętu:

 • Sterowanie napędem przenośnika taśmowego, napęd przesłony zabezpieczającej, generatorem promieni rentgenowskich
 • Automatyczna zmiana trybu pracy generatora w zależności od czasu bezczynności skanera
 • Pozyskiwanie danych z detektora promieni rentgenowskich
 • Automatyczne kalibrowanie detektora promieniowania rentgenowskiego
 • Wyłączanie generatora rentgenowskiego w nagłych przypadkach
 • Wskazanie aktywności promieni rentgenowskich

Cyfrowe pozyskiwanie obrazu, wizualizacja i przetwarzanie:

 • Pozyskiwanie obrazów bez dodatkowego przetwarzania algorytmicznego
 • Podkreślanie/uwypuklanie obecności obiektów optycznie gęstych
 • Regulacja – kontrast, obiekty silnie wchłaniające
 • Odwracanie obrazów
 • Wykonywanie korekcji gamma obrazów
 • Optymalizacja ogólnego kontrastu: kombinacja wzmocnienia krawędzi i lokalnych algorytmów wzmocnienia kontrastu
 • Kolorowanie obrazów według obliczonych wartości liczb atomowych substancji, które składają się na obiekty poddawane działaniom kontrolnym
 • Nadawanie kolorów substancjom o liczbach atomowych od wybranego zakresu
 • Pseudo-zabarwianie obiektów z możliwością wyboru różnych palet
 • Ukazywanie przedmiotów organicznych o liczbach atomowych równych 7, 8 i 9
 • Ukazywanie substancji zgodnie z wybranym zakresie mocy sygnału
 • Powiększanie jednego z dziewięciu predefiniowanych obszarów obrazu
 • Powiększanie obrazów do 96x
 • Automatycznie podkreślanie/identyfikowanie podejrzanych obiektów (które mogą wiązać się z narkotykami, materiałami wybuchowymi lub bronią)

Funkcje dodatkowe:

 • Zapisywanie obrazów rentgenowskich do plików
 • Przechowywanie predefiniowanej liczby obrazów
 • Przeglądanie archiwum obrazów
 • Kopiowanie obrazów na zewnętrzny nośnik (dyski CD/DVD oraz napędy flash)
 • Przeglądanie i kopiowanie obrazów z sieci lokalnej
 • Automatyczne raporty serwisowe – przygotowanie, archiwizowanie i drukowanie
 • Kontrola jakości efektywności operatora – z modułem programu TIP
 • Liczenie kontrolowanych bagaży

POBIERZ KARTĘ KATALOGOWĄ