BV 100100TB

BV 100100TB został zaprojektowany specjalnie dla klientów, u których występuje wymóg odnoszący się do kontroli bagażu oraz małych ładunków cargo bez ich otwierania. Niski przenośnik taśmowy umożliwia łatwy załadunek i rozładunek przesyłek oraz niewielkich ładunków typu cargo

Bagażowy system bezpieczeństwa BV 100100TB jest bardzo wygodnym i skutecznym rozwiązaniem dla miejsc, w których istnieje potrzeba kontroli ciężkich ładunków i paczek. To urządzenie rentgenowskie ma wygodną konstrukcję załadunkową – dolna paleta pokładowa z zaledwie 30 cm.

Skaner bagażu BV 100100TB będzie optymalnym rozwiązaniem dla placówek celnych, lotnisk, firm logistycznych oraz firm kurierskich lub też będzie przydatny wszędzie tam, gdzie wymagana jest przesiewowa kontrola ciężkich paczek. Gwarantuje on niewielkie oddziaływanie na obiekt, wysoką wydajność i skuteczność procesu skanowania.

Automatyczne kodowanie kolorystyczne z materiałami o różnych liczbach atomowych znacznie ułatwia proces analizy obrazu i wykrywania potencjalnych zagrożeń: narkotyków, broni, materiałów wybuchowych i przemycanych towarów.

KONFIGURACJA

Korpus urządzenia

 • Rama
 • Przenośnik
 • Tunel inspekcyjny
 • Panel dystrybucyjny

Cyfrowy odbiornik obrazu rentgenowskiego

 • Czuły cyfrowy detektor rentgenowski
 • Elektroniczna jednostka interfejsu

Jednostka rentgenowska

 • Generator promieni rentgenowskich
 • Kolimator

Inne

 • Stacja robocza operatora
 • Zestaw programów kontrolnych
 • Zestaw części zamiennych, narzędzi i wyposażenia
 • Pakiet oprogramowanie TIP
 • Dokumentacja operacyjna
 • Pakiet

OPCJE

 • Rolki wejścia/wyjścia
 • Pulpit operatora
 • Zestaw obiektów testowych
 • Rampa

CECHY KLUCZOWE

 • Automatyczne kodowanie kolorystyczne
 • Wysoka Produktywność
 • Optymalna dla małych ładunków efektywność
 • Dolny przenośnik
 • Niska waga

ZASTOSOWANIE

 • Bagaże ogólnie
 • Niewielkie ładunki cargo
 • Paczki
 • Pudełka/skrzynki

DANE TECHNICZNE

Wymiary ogólne (dł. x szer. x wys.) 3550 x 1280 x1850 mm
[139.76” x 5039” x 72.83”]
Wymiary tunelu inspekcyjnego (szer. x wys.) 1010 x 1010 mm
[39.76” x 39.76”]
Szybkość skanowania m/s 0.22 ± 0.03
Maksymalne obciążenie rozłożone na taśmie przenośnika 200 kg [440 lbs]
Waga 950 kg [2094 lbs]
Wysokość przenośnika 300 mm [11.81”]
Typ detektora Podwójna energia
Temperatura pracy -10º – +40ºC

JAKOŚĆ OBRAZU

Penetracja stali 34 mm [1.33”]
Zdolność detekcyjna, AWG 38
Liczba kolorów 4

JEDNOSTKA RENTGENOWSKA

Napięcie anodowe, kV 160
Standardowy tryb operacyjny 140
Kąt promieniowania 74°
Układ chłodzenia kąpiel olejowa
Typ anody stacjonarny

CECHY/FUNKCJE OPROGRAMOWANIA

Zadaniem tego oprogramowania systemowego jest sterowania pracą skanera, a także zapewnianie wykonywania, wizualizacji i przetwarzania cyfrowych zdjęć rentgenowskich. W celu ułatwienia pracy operatorowi, dostępny jest panel sterowania. Panel ten zapewnia dostęp do wszystkich funkcji oprogramowania.

Funkcje ogólnego przeznaczenia:

 • Logowanie na podstawie hasła

Funkcje auto-testowania i wsparcia wydajności:

 • Automatyczne auto-testowanie
 • Wyświetlanie komunikatów o statusie pracy skanera
 • Rozgrzewanie generatora rentgenowskiego (proces może być uruchamiany zarówno ręcznie jak i automatycznie)

Funkcje kontrolne sprzętu:

 • Sterowanie napędem przenośnika taśmowego, napęd przesłony zabezpieczającej, generatorem promieni rentgenowskich
 • Automatyczna zmiana trybu pracy generatora w zależności od czasu bezczynności skanera
 • Pozyskiwanie danych z detektora promieni rentgenowskich
 • Automatyczne kalibrowanie detektora promieniowania rentgenowskiego
 • Wyłączanie generatora rentgenowskiego w nagłych przypadkach
 • Wskazanie aktywności promieni rentgenowskich

Cyfrowe pozyskiwanie obrazu, wizualizacja i przetwarzanie:

 • Pozyskiwanie obrazów bez dodatkowego przetwarzania algorytmicznego
 • Podkreślanie/uwypuklanie obecności obiektów optycznie gęstych
 • Regulacja – kontrast, obiekty silnie wchłaniające
 • Odwracanie obrazów
 • Wykonywanie korekcji gamma obrazów
 • Optymalizacja ogólnego kontrastu: kombinacja wzmocnienia krawędzi i lokalnych algorytmów wzmocnienia kontrastu
 • Kolorowanie obrazów według obliczonych wartości liczb atomowych substancji, które składają się na obiekty poddawane działaniom kontrolnym
 • Nadawanie kolorów substancjom o liczbach atomowych od wybranego zakresu
 • Pseudo-zabarwianie obiektów z możliwością wyboru różnych palet
 • Ukazywanie przedmiotów organicznych o liczbach atomowych równych 7, 8 i 9
 • Ukazywanie substancji zgodnie z wybranym zakresie mocy sygnału
 • Powiększanie jednego z dziewięciu predefiniowanych obszarów obrazu
 • Powiększanie obrazów do 96x
 • Automatycznie podkreślanie/identyfikowanie podejrzanych obiektów (które mogą wiązać się z narkotykami, materiałami wybuchowymi lub bronią)

Funkcje dodatkowe:

 • Zapisywanie obrazów rentgenowskich do plików
 • Przechowywanie predefiniowanej liczby obrazów
 • Przeglądanie archiwum obrazów
 • Kopiowanie obrazów na zewnętrzny nośnik (dyski CD/DVD oraz napędy flash)
 • Przeglądanie i kopiowanie obrazów z sieci lokalnej
 • Automatyczne raporty serwisowe – przygotowanie, archiwizowanie i drukowanie
 • Kontrola jakości efektywności operatora – z modułem programu TIP
 • Liczenie kontrolowanych bagaży

POBIERZ KARTĘ KATALOGOWĄ